Geschiedenis

50 jaar Ieperse speelpleinwerking in 2018, dat is een heel eind!
Het begon zelfs iets eerder: begin de jaren 50 ging het Sint Vincentiuscollege ook al op woensdagnamiddag spelen en sporten aan de Witte Huizen.
Er werd toen vooral aan sport gedaan in het belang van het kind.
Later verhuisden deze activiteiten naar de terreinen bij het VTI waar jongens en meisjes strikt gescheiden werden, ook qua begeleiding. De begeleiding was toen nog in handen van EH Verdonckt en juf Cocle.
Er werden activiteiten georganiseerd ten bate van de ziel van het kind.

Uit deze activiteiten groeide de VZW Jeugdstadion en het vroegere Jeugdstadion-gebouw werd ook gebouwd op de locatie waar nu de Fenix staat.
Herman Verbeke werd voorzitter van de stedelijke jeugdraad en vond dat de speelpleinwerking in die vorm niet meer naar behoren functioneerde. Toen op 27 oktober 1967 een gasontploffing plaats vond op het Jeugdstadion, zag EH Verdonckt het niet meer zitten de speelpleinwerking zelf verder te zetten en nam de Stad Ieper de activiteiten over. Het jeugdstadion werd heropgebouwd en Herman werd tijdens de zomer van 68, nu 45 jaar geleden, de eerste hoofdanimator in contractueel verband in Vlaanderen.
In 68 was speelpleinwerking ongeveer de enige vrijetijdsbeleving tijdens de vakanties, maar de Ieperse speelpleinwerking had veel meer baanbrekend werk in haar mars:

In 1970 werd het eerste Robinsonplein aangelegd in Vlaanderen met daarin het eerste terrein om kampen te bouwen! De proefstof van het nabije Picanol werd hier gretig voor gebruikt, ook werd heel wat materiaal meegesleept van thuis uit.

Begin jaren ’70 schafte men ook nog eens de ‘verplichte platte rust’ af en in 1973 ging men met een gemengde groep animatoren naar Tirol, wat in die tijd zeer gedurfd was!

Uit de Ieperse speelpleinwerking kwamen ook andere werkingen voort: de Ieperse sportanimatie en het JOC Jeugdhuis zijn er enkele voorbeelden van. 
In 1993 startte het Jeugdstadion ook met een eigen camping.

Vijf jaar geleden stond de speelpleinwerking voor een grote uitdaging: het volledige terrein was aan een opfrisbeurt toe. Kosten noch moeite werden gespaard door het JOC en de Stad Ieper: er werd een ruime bevraging gedaan van de verschillende gebruikers van het terrein: jeugdverenigingen, scholen, gezinsbond,...
We keken ook verder dan onze eigen neus en gingen ideetjes sprokkelen tot in Rotterdam op de daar zeer gekende avontuurlijk-natuurlijke speelplekken.
Het plan was om het Jeugdstadion opnieuw uit te bouwen tot hét speelplein van Ieper en we mogen fier zijn dat we daar ook in geslaagd zijn: er wordt goed gebruik gemaakt van het nieuwe speelplein.