Folders

Sporrewoan organiseert speelpleinwerking op het Jeugdstadion te Ieper tijdens

De paasvakantie (versie 2018)

De zomervakantie (versie 2018)

en organiseert ook grabbelpasactiviteiten tijdens de kerstvakantie

Bekijk hier het programma van 2017-2018